​Lisbeth Holt Lenskjold

Terapi Privatpersoner

– en eksklusiv mulighed for faglig og personlig udvikling.

Her arbejder jeg som coach ud fra en klangbund af viden og erfaring inden for både det organisatoriske og psykologiske område. Jeg har en efteruddannelse som International Business Coach fra Ashridge University/CFL. Coaching som udviklingsmetode handler om at støtte den coachede i at navigere i dilemmaer samt at opstille klare mål, afdække egne ressourcer og handlemuligheder og hjælpe med at lægge en holdbar plan, så man kan opnå sine mål. Vi arbejder med at fjerne mentale barrierer og leder efter nye energifulde kilder til handling. Når man coaches inviteres man til at opløse og rekonstruere sin tænkning samt at gå fra offer til aktør perspektiv.