Erhvervspsykologisk coaching og eksistentielle samtaler

For virksomheden

– en eksklusiv mulighed for faglig og personlig udvikling.

Her arbejder jeg som coach ud fra en klangbund af viden og erfaring inden for både det organisatoriske og psykologiske område. Jeg har en efteruddannelse som International Business Coach fra Ashridge University/CFL. Coaching som udviklingsmetode handler om at støtte den coachede i at navigere i dilemmaer samt at opstille klare mål, afdække egne ressourcer og handlemuligheder og hjælpe med at lægge en holdbar plan, så man kan opnå sine mål. Vi arbejder med at fjerne mentale barrierer og leder efter nye energifulde kilder til handling. Når man coaches inviteres man til at opløse og rekonstruere sin tænkning samt at gå fra offer til aktør perspektiv.

Coaching er ligeledes et redskab til opnåelse af virksomhedens mål og øge effektiviteten. Dette gøres enten ved direkte at arbejde med at finde de bedste veje til at løse de konkrete arbejdsopgaver, eller ved at hjælpe med at finde nye og mere effektive måder, hvormed målene kan nås. Enten gennem ideer til ændringer af arbejdets organisering, eller ved at give input til hvordan samarbejdet omkring opgaveløsningen kan forbedres.

Gør gode præstationer bedre:

Coaching betyder tid og inspiration til at udvikle det vigtigste arbejdsredskab: dig selv.

Ideer, udfordringer, muligheder og dilemmaer vendes og udforskes med nye optikker, så nye handleveje viser sig, og det bliver muligt at træffe brugbare og solide beslutninger.

Målet er at støtte, udvikle og åbne for kompetencer og potentialer hos dig, og hos dem du har ansvaret for i organisationen.

Hvem kan have glæde af coaching?

I princippet: Alle
Især har ledere i kraft af deres personalemæssige og strategiske ansvar ofte brug for et refleksionsrum til at vende overvejelser og dilemmaer i fortrolighed. Men også medarbejdere i specialfunktioner eller i en særlig vanskelig eller udfordrende situation kan have glæde af coaching.

Jeg har erfaring med coaching individuelt og gruppevis på alle niveauer:
Bestyrelser
Direktion og ledergrupper
Mellemledere
Team- og gruppeledere
Specialister
Enkeltpersoner og medarbejdere