Erhvervspsykologiske ydelser

Direktion og bestyrelse

Assessment af direktion og bestyrelse

  • Er gruppen optimalt sammensat ift. fremtidens kerneopgave?
  • Bruges de fælles ressourcer optimalt?
  • Hvordan evalueres arbejdet og sikres dynamisk udvikling?
  • Mangler der en profil, eller er der en genganger?
  • Er I sikre på de faglige kompetencer, men i tvivl om de personlige?

 

Jeg kan via test og dybdeinterview hjælpe med at afdække, om bestyrelses- og/eller direktionsmedlemmer har de personlige egenskaber, der skal til, for at understøtte deres faglighed under de krydspres, disse jobs sætter personligheden under

I kan få en profil på enkeltindivider eller hele gruppen, samt hjælp til, hvordan I bedst muligt udnytter muligheder og udfordringer, så I fælles skaber de strategisk klogeste valg, som alle har bidraget relevant til refleksionen omkring

Jeg bistår ligeledes med interview og erhvervspsykologisk test af nye bestyrelseskandidater eller direktionsmedlemmer, så I har et klart billede af, hvad I får – og ikke får – i denne person

Kontakt mig gerne, hvis I har brug for hjælp til at vælge den bedste kandidat

man-wearing-a-business-attire-3756884

Facilitering af bestyrelsesseminarer og strategiprocesser

  • Er der nok dynamik i jeres direktions- og/eller bestyrelseslokale?
  • Kommer I til bunds i drøftelserne?
  • Holder I jer på det strategiske niveau?
  • Er alle velforberedte og bruger deres stemme?

Jeg kan være facilitator på forandrings- og strategiprocesser, sikre I holder jer på rette niveau og ikke ryger ned i daglig drift eller ud ad irrelevante sidespor samt at alle bidrager på tilpas niveau

Jeg sikrer, vi når i mål til afsat tid og får konkluderet ift. hvem gør hvad hvornår samt næste skridt

Kontakt mig gerne, hvis I har brug for facilitering af processer

Er I rigtigt sammensat?

Arbejder I strategisk effektivt?