Erhvervspsykologiske ydelser

Konflikthåndtering

Frigør smerte og energi – håndter konflikter!

Organisatorisk

 • Har I konflikter, der er gået i hårdknude?
 • Har I personer, der har vanskeligt ved at fungere professionelt sammen?
 • Har I områder, hvor kommunikationen er dårlig eller er gået i stå?
 • Har I medarbejdere, der via deres måde at kommunikere på, skaber konflikt, uro eller distance omkring sig?

 

Personligt

 • Har du vanskeligt ved at håndtere konflikter?
 • Bliver du for vred – tangerende aggressiv?
 • Overreagerer du – eller reagerer på de forkerte?
 • Bliver du nedtrykt, modløs, træt og opgivende og vender vreden indad, fremfor at bruge den konstruktivt handlekraftigt til at sætte grænser for adfærd og værdier?

Kontakt mig gerne, hvis du vil lære at håndtere konflikter konstruktivt

group-of-people-sitting-on-the-floor-with-focus-on-man-3863821
grayscale-photo-of-woman-leaning-on-wall-2229502

Jeg tilbyder hjælp til konflikthåndtering på flere niveauer

 • Mediering mellem enkeltpersoner eller afdelinger i konflikt
 • Sparring, rådgivning og træning af ledere i at løse konflikter, både på det organisatoriske og relationelle niveau
 • Individuel coaching, hvor vi arbejder med de forsvar, du måske har, der bevirker vreden kommer forkert ud, eller vender indad og gør dig træt og indebrændt i stedet.
 • Når vi kommer til bunds i de følelser og dynamikker, der ligger bag disse mønstre, vil du blive langt mere fri til at vise og anvende de følelser, du reelt har, konstruktivt
 • Kurser for ledere og/eller medarbejdere i konflikthåndtering

 

Min tilgang er, at alle konflikter binder energi, og at den energi bedst forløses under kontrollerede og strukturerede former, så den ikke volder unødig skade, men kan sættes i spil igen i mere konstruktive relationer

Af og til skal konflikter trinvis nedtrappes og fremadrettet sættes der fokus på, at spotte og håndtere potentielle konflikter i opløbet, mens det endnu er sagen, der fylder mere end relationen

Konflikter har forskellige udspring

 • Fra enkeltpersoner, der har nogle indre konflikter, der spilles ud i samværet med andre
 • Mellem personer, der har fastlåste uenigheder og oplever situationer meget forskelligt
 • Organisatorisk, hvor det organisatoriske design, fx. manglende tydelighed om ansvar og snitflader mellem personer eller funktioner, kolliderende KPI’er, kan skabe grobund for konflikter, der på overfladen kan se ud til at handle om enkeltindividers uenigheder

Derfor skal der forskellige tilgange og løsninger til!

Kontakt mig gerne, hvis du har brug for hjælp til konflikthåndtering

Har du bildt dig ind, du er konfliktsky - og derfor ikke tager de nødvendige samtaler?

Kunne dine medarbejdere tåle mere feedback uden at blive direkte indbildske?