WordPress database error: [REFERENCES command denied to user 'holtlenskjold_wp'@'10.10.10.34' for table 'wp_fbv']
CREATE TABLE wp_fbv_attachment_folder ( `folder_id` int(11) NOT NULL, `attachment_id` int(11) NOT NULL, UNIQUE( `folder_id`, `attachment_id`), FOREIGN KEY (folder_id) REFERENCES wp_fbv(id) ON DELETE CASCADE ) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci

Mission – Holt Lenskjold

Om mig

Mission

Jeg ønsker:

  • At formidle og ispilsætte psykologisk teori og viden om ledelse, organisation, relation og person på en kompetent, pragmatisk og anvendelig måde
  • At skabe en let og lys atmosfære, der giver tryghed, lyst og mod til også at arbejde med de tungere problemstillinger og processer
  • At være ordentlig, redelig og professionel i min tilgang og omgang med mine kunder
  • At skabe en god, ærlig og direkte relation til mine kunder, hvor de føler sig godt hjulpet, ordentlig behandlet og har lyst til at samarbejde med mig igen

Ønsker du en erhvervspsykolog, der er ambitiøs på dine vegne?

Har du også værdi på at gøre dig umage?