Ledelse

Udvikling og supervision af ledergrupper og -teams

Hvordan I holder jeres ledergruppe skarp

  • Får I det optimale ud af jeres ledergruppe?
  • Ønsker I løbende at udvikle jer sammen?
  • Falder I i stereotype roller?
  • Er nysgerrigheden og fornyelsen i teamdynamikken stagneret?
  • Begynder I at have ”hvide elefanter” – emner I ikke får debatteret, da det bliver for svært eller konfliktfyldt?
  • Er energien faldet til møderne og i den daglige kontakt?
  • Har I brug for en udefra til at facilitere, stille spørgsmål, forny og forstyrre, udfordre og perspektivere?
  • Er I holdt op med at give hinanden kvalificeret konstruktiv feedback?

 

Jeg tilbyder at deltage som forstyrrende og fornyende proceskonsulent og facilitator på nogle ledermøder, hvor vi sætter fokus på dynamikken mellem jer

Vi mødes en gang eller to, hvor vi fokuseret arbejder med jeres dynamik og derefter deltager jeg f.eks. 3-4 gange årligt på et almindeligt møde, hvor jeg hjælper jer med at se, hvor I er skarpe og bruger synergien klogt og konstruktivt, samt hvor I falder i og bliver modproduktive

Jeg vil give feedback, spejle, udfordre og udvikle, så I får justeret og selv bliver i stand til at drive bedre mødeprocesser med mere modne og velreflekterede beslutninger som udbytte

Kunsten ved sunde ledermøder er at kunne være både i processen og på processen, og den evne kan trænes

Kontakt mig gerne, hvis du er nysgerrig på, hvordan vi kan arbejde med din ledergruppe

Gruppeudvikling er også personlig udvikling

At deltage i en gruppeudvikling er samtidig enormt personligt udviklende

Hvilken rolle tager og får du, hvordan giver og tager du lederskab, hvordan er din gennemslagskraft og indflydelse og hvordan opleves du fagligt, personligt og relationelt?

Det kan det være værdifuldt at arbejde med – og udvikle på.

Kontakt mig gerne, hvis du ønsker at udvikle dit personlige lederskab

Tør I udvikle jer?

Tør I lade være?