Erhvervspsykologiske ydelser

Teamudvikling

Et serviceeftersyn på jeres teams

  • Har I teams, der er nødlidende og ikke kan finde en struktur og proces, der hjælper dem i mål med opgaverne?
  • Har I teams, der har tabt momentum og livskraft?
  • Har I teams med dårligt psykisk arbejdsmiljø, hvor interne konflikter, manglende eller dårligt samarbejde og kommunikation skaber sygemeldinger og/eller dårlig resultatopnåelse?
  • Har I teams, der reelt fungerer som enkeltmandspræstationer uden synergi?

 

Jeg kan hjælpe med at sætte fokus på teamets samarbejde, samfærdsel og proces, hvor dagligdagens fokus normalt vil være på produkt og drift

I en tryg struktur kan jeg facilitere dialog om samarbejde, forventningsafstemning, feedback og et godt psykisk arbejdsmiljø

Teams, der trives, leverer ambitiøse resultater!

Vil du høre mere om teamudvikling?

you-x-ventures-Oalh2MojUuk-unsplash
photo-of-people-holding-each-other-s-hands-3184423

Hvordan man kan arbejde med teamudvikling

De fleste organisationer arbejder i dag med forskellige team- og projektkonstellationer for at løse de organisatoriske mål

Ofte viser det sig dog, at disse teams fungerer mere af navn end af gavn

Jeg har stor erfaring i at arbejde med teams, der skal finde måder at samarbejde og navigere indbyrdes og i organisationen på, så de skaber en positiv synergi og merværdi

Det handler i høj grad om forventningsafstemning, etablering af fælles værdisæt, leve- og samfærdselsmåder, klarificering af opgave, mål, middel, kvalitet, samt etablering af et sprog til at tale om individuelle forskelligheder, kompetencer og præferencer

De tilbydes viden om gruppers udvikling og gruppeprocesser, og det næste ledelseslag gives metoder til at understøtte teamets sunde udvikling og modenhed

Ofte anvendes forskellige teamanalysemetoder og personprofilanalyser, med henblik på at finde teamets ressourcer og udviklingspotentialer og tilbyde et fælles sprog for ligheder og forskelle

Hvad skal teamet være opmærksomme på de mangler, hvor vil flere teammedlemmer stå i kø for at dække samme funktion, hvilke konflikter vil mon kunne opstå, hvad vil give teamet gode grin og energi og hvad drænes de af

Det er overambitiøst at tro, at en gruppe mennesker altid kan fungere som et høj-performance team, men har en gruppe først en gang oplevet en fælles psykologisk teamfølelse, er det meget lettere for den samme gruppe at genskabe denne intense samarbejdsform, næste gang opgaven kalder på det

Derfor teambuilding!

Kontakt mig gerne, hvis du har et team, du ønsker at udvikle

Teambuilding er mange ting

Der er talrige måder at udvikle et team på, og skal et team fungere sammen i længere tid, kan det betale sig at investere i denne proces

Det kan foregå via fælles læring om et vigtigt emne, men også mere kreativt via forskellige øvelser in- eller outdoor

Det vigtigste er, at det ikke bare bliver en sjov og/eller udfordrende oplevelse, men at der løbende kobles læring, refleksion og feedback på det, der sker og de processer, det sætter i gang i den enkelte og i gruppen

Skal det være mere vildt, samarbejder jeg også med dygtige jægersoldater og Sirius-folk om dette

Er du nysgerrig på at høre mere om mulighederne tryk her

Gruppedynamik og ubevidste processer

Nogle gange mister grupper fokus på kerneopgaven, og bruger mere energi på at bekrige hinanden, ledelsen eller opgaven

I reglen er det tegn på, at der er nogle ubevidste kræfter på spil, hvor grupper og individer kan reagere på meget destruktive måder

Det er bl.a. den dynamik mange reality shows bygger på, men i mange organisationer er det et dagligt ubehageligt og nonproduktivt spil, der skaber mobning og syndebuksfigurer

Det SKAL der tages hånd om, og har du brug for hjælp til det, vil jeg meget gerne hjælpe

Det er svært, men ikke umuligt at rette op på!

Har du brug for denne hjælp, så kontakt mig gerne

Ønsker du mere synergi i dine teams?

Samarbejder dine teams professionelt?