Erhvervspsykologiske ydelser

Test, rekruttering og assessment

Hjælp til at opbygge det stærkeste hold

  • Har I in- eller eksterne kandidater, I gerne vil have trykprøvet til et bestemt job?
  • Har I en kandidat med den rette faglighed, men er i tvivl om personligheden?
  • Har I behov for en bestemt personlighedsprofil til at komplementere et eksisterende (leder)team?
  • Har I prøvet at hyre på kompetence og fyre på personlighed? – det er ærgerligt og dyrt

 

Jeg løser rekrutterings- og assessmentopgaver på alle organisatoriske niveauer og anvender markedets bedste dybdegående erhvervsrettede personlighedstest, Neo-Pi-3, samt mange års opbygget kompetence i de fleste organisationstyper

selective-focus-photo-of-magnifying-glass-1194775

Hvordan udvælger I den optimale kandidat

I rekrutteringsøjemed hjælper jeg gerne med at opstille ønsket kompetence- og personprofil inden processen sættes i gang

Oftest er jeg så først med igen, når organisationen, evt. via et et rekrutteringsfirma, står tilbage med 2-3 potentielle kandidater, der er gået igennem de første samtaler

Ud fra en erhvervsrettet personlighedstest, kandidaten på forhånd har udfyldt via et elektronisk link, tager jeg en intens erhvervspsykologisk rekrutteringssamtale med kandidaten, hvor jeg kan undersøge nogle af de temaer, rekvirenten er i tvivl om, eller finde flere potentialer eller udviklingsområder, der skal sættes fokus på, for at optimere jobsucces

I denne proces på 1½-2 timer, sidder der ofte 2-3 relevante personer fra virksomheden med, så de kan opleve kandidaten folde sig ud i samtalen, og kan stille supplerende spørgsmål undervejs

Jeg kan, som ikke kommende kollega eller chef, tillade mig at stille nogle lidt mere konfronterende spørgsmål de steder, hvor der kan være udfordringer ift. det pågældende job og/eller virksomhedskulturen

Jeg vil også skitsere forskellige jobrelevante cases og situationer, og undersøge, hvordan kandidaten ville gebærde sig i disse

Ud fra test og samtale, kan jeg også vurdere, hvordan kandidaten vil formodes at passe ind og supplere de øvrige ledere og medarbejdere, denne skal samarbejde med

Erfaringen er, at kandidater – også de, der IKKE fik jobbet – synes det er en meget lærerig og ordentlig proces

Mange udtrykker, at de næsten glemte, det var en rekruttering, men oplevede et par timer, hvor de virkelig var på arbejde og lærte en masse om dem selv

Kandidaten får naturligvis kopi af sin personlighedstest med hjem

På den måde understøtter det også virksomhedens branding at sende gode ambassadører derfra

Jeg anvender Neo-Pi-3, en dybdegående erhvervsrettet personlighedstest

Ud fra den, kan forudsiges, hvilken adfærd og performance en kandidat vil have i forskellige arbejdssituationer

Er det relevant, kan der suppleres med intelligenstest

Kontakt mig gerne, hvis I har brug for hjælp til at vælge den bedste kandidat

Nye roller til eksisterende medarbejdere?

  • Har I dygtige medarbejdere med ambition til mere og andet, end de laver nu?
  • Har I medarbejdere, I måske kunne se i en ledelsesfunktion?
  • Hvilke karriereveje, er synlige i jeres organisation?
  • Oplever I, at dygtige medarbejdere rejser, fordi de ikke kunne se flere muligheder hos jer?

 

Jeg kan lave interne assessments, hvis I ønsker at afklare ledelsespotentiale eller andre relevante karriereveje for interne kandidater

Kontakt mig gerne, hvis I vil have interne kandidater vurderet udefra

maarten-van-den-heuvel-_pc8aMbI9UQ-unsplash

Vil I gerne håndtere ansættelser på et mere professionelt grundlag?

Har I prøvet at ansætte de rigtige kompetencer men den forkerte person?