Erhvervspsykologiske ydelser

Supervision

Et metaperspektiv på udvikling af faglighed

Jeg har stor erfaring med at supervisere mange faggrupper, ledere samt psykologer, som led i deres specialisering

Jeg superviserer også fagfolk indenfor ISTDP

Først laver vi en psykologisk kontrakt og rammesætter fokus for vores arbejde

Vi tager udgangspunkt i aktuelle temaer, succeser og udfordringer i jobbet, og perspektiverer det fagligt, personligt og relationelt

Nogle gange arbejder vi i dybden med det generelle i det specifikke, hvis der er generiske mønstre, der måske har et dybere udspring

Er det en gruppesupervision, anvendes forskellige tilgange, alt efter dagens fokus – det kan være coaching med reflekterende teams, perspektivgrupper, bevidning eller andet

Det er vigtigt, der både bliver rum for en anerkendende individuel læring, samt at gruppen kollektivt udvikles via processen

Jeg har god erfaring med individuel online supervision , hvis fysisk afstand er en udfordring

Gruppesupervisioner foregår på mit kontor eller på jeres arbejdsplads

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere om mulighederne for supervision

people-coffee-meeting-team-7096

Hvem kan have glæde af  supervision?

Når vi arbejder intenst med vores faglighed, bliver vi ofte blive fanget i hverdag og drift, og dermed risikerer vi ureflekteret at gentage vante mønstre, glemme at lære af vores succeser, undlade at udfordre nye vinkler og muligheder samt at blive fanget i relationelle mønstre og roller. Arbejder vi tilmed med mennesker , enten som ledere, behandlere eller i pædagogiske fag, kan vi over tid komme til at containe for meget af andre menneskers følelser og dynamikker. Det kan på sigt påvirke vores egen psyke, dømmekraft og relationer.

Derfor er supervision vigtig i mange faggrupper

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Min faglige baggrund som supervisor:

1993, Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet, en 2-årig overbygning efter kandidatuddannelsen

2003, Godkendt Specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi af Dansk Psykologforening.

Specialistuddannelsen er på min. 3 år og sikrer et højt specialiseret kompetenceniveau inden for den del af psykologien, der beskæftiger sig med individer og grupper inden for en arbejdsmæssig og organisatorisk kontekst

2003, Godkendt Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi af Dansk Psykologforening

Dermed har jeg kvalificeret mig yderligere 2 år til at yde supervision til andre psykologer

Jeg er derfor godkendt til at supervisere psykologer i forbindelse med videreuddannelse mod autorisation, specialistgodkendelse i Arbejds- og Organisationspsykologi og supervisorgodkendelse

2015-2018 ISTDP Core Group v. Ph.d. Patricia Coughlin (N.Y.) og MD David Wollf (L.A.)

2019-2020 ISTDP Advanced Training v. Ph.D. Patricia Coughlin (N.Y.)

Dermed er jeg kvalificeret til supervision af fagfolk inden for ISTDP, enten som supplement til core-træning eller som praksis udøvende ISTDP-terapeut

Efteruddannelse

Jeg opdaterer mig minimum 15 dage om året inden for de nyeste evidensbaserede tilgange inden for Arbejds og Organisationspsykologi samt korttids dynamisk psykoterapi (ISTDP) via supervision og kurser/videreuddannelse

Hertil kommer al den faglitteratur, jeg løbende nyder at fordybe mig