Terapi, udviklende samtaler og forløb

Terapi og samtaler - Erhverv

Jeg tilbyder hurtig behandling

Jeg har et begrænset antal timer med kort ventetid – 1-2 dage – afsat til akutte samtaler, ellers skal du påregne en ventetid på 1-2 uger

Hos mig er en time 60 minutter

Prisen for erhverv er Kr. 1.800 pr. time, hvortil kommer et tillæg på Kr. 900 til forberedelse og efterbearbejdning pr. session uanset længde

Jeg tilbyder også et klippekort på 10 timer til Kr. 20.000

Til alle erhvervsydelser tillægges 25% moms

Du kan evt. få tilskud via arbejdspladsens eller din private sundhedsforsikring samt via Danmark

Jeg er ikke tilknyttet Sygesikringsordningen, så du kan ikke bruge mig, hvis du ønsker at anvende en tilskudsberettiget lægehenvisning, der kræver ydernummer

Første samtale er altid på 2 timer, så når vi både at få sat rammen for, hvad du ønsker hjælp til, jeg får et indtryk af din måde at fungere på psykologisk set og vi kommer i gang med at arbejde med dine udfordringer

Samtalerne kan finde sted på mit kontor, Virkelyst 10, 2 i Nørresundby, eller online, hvis det foretrækkes

Ved akutte kriser eller stressnedbrud, kan samtalerne undtagelsesvist finde sted dit klientens hjem. Her pålægges transport efter aftale

Bor du langt fra Aalborg området anbefaler jeg blok-samtaler. Det er intense terapeutiske samtaler af 3-4 timers varighed med meget højt udbytte

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere om terapi og samtaler

Min faglige tilgang

Vælger du et samtaleforløb hos mig, kan du forvente jeg er aktiv, venlig, ærlig, fokuseret, udfordrende og dygtig

Jeg har en bred erfaring fra langt de fleste erhvervs- og organisationstyper og er uddannet I flere terapeutiske retninger

Siden 2013, hvor jeg for første gang stiftede kendskab til og påbegyndte uddannelse i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), er det primært denne tilgang, jeg anvender

Jeg hjælper mange, der har haft begrænset udbytte fra tidligere samtale- eller terapiforløb, ved min brug af denne tilgang

Hvordan virker ISTDP:

 • Er effektiv, kommer til bunds i de dynamikker, der hindrer vores frie liv, får opløst gamle emotionelle bindinger og forsvar og sikrer varige ændringer
 • Vi nøjes ikke med at tale om, hvordan du har det, og hvordan andre har andel i det
 • Vi arbejder i dybden med dig og dine følelser ift. de relationer du indgår i, arbejder med at gøre dig bevidst om uhensigtsmæssige forsvar og blokeringer, så du bliver i stand til at vende dig aktivt mod disse
 • Vi hjælper dig til at kunne mærke, hvad du reelt føler og dermed få mod og frihed til at være og handle, som du reelt ønsker
 • Vi vil undersøge, udforske og udfordre de indre konflikter, der driver dine symptomer og måske giver angst og uro
 • Vi lærer dig at mærke, at følelser har en fysiologi, og kan mærkes kropsligt
 • Sammen vil vi udforske, hvordan dine nuværende udfordringer i relationer ofte har en tråd tilbage til tidligt etablerede mønstre med vigtige personer i dit liv
 • Ved at arbejde med og opløse disse gamle destruktive mønstre, vil du opleve dig langt friere til at leve dit sande jeg
 • Ellers er risikoen at gentage de samme negative mønstre igen og igen, bare med nye mennesker undervejs

   

”Den, der ikke kan huske fortiden, er dømt til at gentage den”
(George Santayana)

Hvor længe varer et forløb

ISTDP-terapi er et intenst møde, hvor vi begge arbejder fokuseret på, at du skal opnå større frihed i dit liv, og derigennem trives godt og symptomfrit

Hvor lang tid, et forløb tager, er vanskeligt at sige, og afhænger af sværhedsgraden og kompleksiteten af dine symptomer og lidelser

Nogle gange er 1-2 samtaler nok, de fleste gange 8-10 og en gang imellem er der behov for længere forløb for at blive symptomfri 

Vi afslutter forløbet, når det problem, du kom for at få hjælp til, er løst og evaluerer løbende sammen, om vi er på rette vej, eller noget skal justeres for at optimere dit udbytte

Fra 2016 er ISTDP en af tre terapiformer, der af Sundhedsstyrelsens nationale retningslinjer anbefales til behandling af moderat til svær depression

Kontakt mig gerne, hvis du ønsker at komme i et samtaleforløb, eller har spørgsmål til min tilgang

purple-hydrangeas-129044

“Jeg har gået hos Lisbeth i ca. 10 år, og mine samtaler med Lisbeth er min bedste gave til mig selv. Lisbeth er min psykolog og min coach.

Lisbeth skabte fra start et trygt og tillidsfuldt rum, og det har givet mig en høj grad af selvindsigt, som jeg er hende dybt taknemmelig for. Lisbeth har hjulpet mig med at være den bedste udgave af mig selv – som menneske. Det gør hun ved både at skubbe og støtte mig. Samtidig bliver jeg beriget med hendes høje faglighed, særligt når det gælder personlighedstræk og adfærd.

Mine samtaler med Lisbeth har givet mig så meget. De har lært mig om mig selv, og de har lært mig at turde være mig selv. Som datter, som kone, som mor, som svigerdatter, som veninde, som ven, som ansat, som kollega, som leder, som selvstændig – som kvinde. Lisbeth rummer mig som et helt menneske.

Hyppigheden i vores samtaler varierer. I nogle perioder har jeg behov for at have hyppige samtaler med Lisbeth, fordi jeg har brug for at arbejde intenst med mig selv. I andre perioder har vores samtaler en mere fri karakter. Jeg bliver klogere på mig selv af begge, for i rummet med Lisbeth er alle følelser tilladt.

Alle burde have en Lisbeth i sit liv.”

Kvinde, selvstændig, 43 år

Er der grundlæggende ting, du ønsker at ændre, i måden du fungerer på psykisk?

Har du lyst til at lære dig selv dybere at kende og kunne fungere mere frit?