Om mig

Konsulenten

Hvad vil I kunne forvente i et samarbejde med mig

Jeg vælger mine kunder til, så når jeg arbejder med jer, er det fordi jeg vil jer, og tror på, I vil og kan noget med det, vi arbejder med

Og når vi fælles gør os umage, kan vi udrette meget ift. at styrke jeres måde at arbejde med kerneopgaven på

Jeg driver en sund forretning, skal kun fylde min egen kalender, er ambitiøs på vores begges vegne, utålmodig og resultatorienteret

Det betyder, jeg arbejder med optimerede processer, der er skarpt skåret til ift. jeres behov og ressourceforbrug

Men jeg arbejder i dybden, hellere lave en effektiv rodbehandling, hvis det er det, der skal til, end at skulle slibe plomben igen og igen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Med udgangspunkt i kundens behov designes og prissættes et forløb passende til at opnå den ønskede udvikling eller forandring – dermed sikres, at rammerne er på plads, formål, mål og proces er forventningsafstemt

Det er vigtigt for mig at udvise kompetent og professionel adfærd, der opleves ordentlig og respektfuld, samtidig med at jeg ærligt, direkte og – når det er berettiget – kontant lægger hypoteser, spejlinger og perspektiver ind, der skal sikre en tilpas forstyrrelse og fremdrift i processen

Min form er at skabe trygge rammer, og deri være kreativ og spontan – og jeg oplever, at en lys, kontant og humoristisk tilgang oftest giver tryghed til at bryde vante tanke- og handlemønstre

Jeg har den glæde at have mange langvarige kunderelationer over hele landet, hvor jeg som “ekstern huskonsulent” ud fra et solidt kendskab til aktører, organisation og kultur, løser en række erhvervspsykologiske opgaver af kortere eller længere varighed

De første 20 år af mit virke, var jeg drevet af OMX – ”the big 20” – jagten på de store prestigefyldte organisationer, og havde de fleste af dem i min portefølje med store – oftest internationale – lederudviklingsprogrammer

De seneste år, er jeg langt mere motiveret af SMVer,  ejerledede og offentlige organisationer, hvor jeg gør stor nytte i det strategiske maskinrum, og i arbejdet med, hvordan man designer og udvikler en organisation til at løfte kerneopgaven bedst muligt

20200205_075131

Jeg bliver husets sparringspartner i de områder, min kompetence og erfaring dækker

Jeg trækkes ind efter behov, uden at skulle starte forfra med at lære folk og kultur at kende

Jeg coacher også mange håndværksmestre, der med typisk 3-15 mand i deres brød, belastes af deres ofte ret ustrukturerede blækspruttefunktion med stressbelastninger til følge – det bringer vi ro og overblik på

Ved større opgaver løses de gerne i samarbejde med organisationens interne HR-konsulenter eller i samarbejde med relevante og kompetente erhvervspsykologer og andre konsulenter fra mit netværk

Læs her, hvad kunderne siger om mig og Kontakt mig gerne, hvis du har behov for en erhvervspsykolog

Trænger jeres organisation til et strategisk løft?

Trænger I til at blive udfordrede, forstyrrede og fornyede?