Erhvervspsykologiske ydelser

Ledelse

Individuel lederudvikling

Jeg har stor erfaring med skræddersyede individuelle forløb, der sætter fokus på den enkelte leders udvikling af både management-, leadership- og relationelle kompetencer

Efter et behovsafdækkende møde, hvor målsætningen for forløbet afklares, tilrettelægges et forløb på 8-10 individuelle coaching- og træningsseancer, hvor der arbejdes med den ledelsesmæssige klangbund og platform

Skønnes det relevant integreres personlighedstest, typologi og 360 graders evaluering til at understøtte processen

Der vil indgå præsentation af ledelsesrelevante teorier og modeller, dialog om og træning af disse. Herudover arbejdes med lederens aktuelle og generelle ledelsesmæssige udfordringer med henblik på at skabe nye handlemuligheder i lederrollen

Der skal påregnes hjemmeopgaver i form af specifikke træningsopgaver, f.eks. at holde 1-1 samtaler med sine medarbejdere, tage en vanskelig samtale eller udvikle en ny mødestruktur- og kultur

Der kan også være artikler, der skal læses eller selvtest, der skal udfyldes

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere om mulighederne for et individuelt lederudviklingsforløb tilpasset dine behov

photo-of-woman-sitting-on-chair-while-using-laptop-4065626
_DSC9461

Udvikling af ledergrupper

Mange organisationer oplever et behov for at udvikle lederne på de forskellige organisatoriske niveauer

For at skabe størst mulig forankring og styrkelse af fælles kultur, sprog og sammenhængskraft, vælger mange at gennemføre virksomhedsinterne lederudviklingsprogrammer, skræddersyede til den enkelte organisation

Det kan være som et generelt lederudviklingsprogram, eller det kan være for at understøtte en organisationsudvikling, fusion eller omstrukturering

Jeg har stor erfaring i at udvikle og gennemføre disse forløb, og vil oftest indlede forløbet med en individuel samtale med hver deltager, gerne suppleret med en personlighedstest. Her afdækkes den enkelte leders styrker, muligheder og udfordringer, og en personlig udviklings- og handlingsplan opstartes, så der løbende er et fokus og mål at arbejde hen imod

Dernæst vil der følge et antal fælles undervisnings-, udviklings- og træningsworkshops efter behov af 1-2 dages varighed. Disse kan gennemføres som in- eller eksternat efter aftale

Modultemaerne kan eksempelvis være:

  • Det personlige lederskab – lederrollen og lederen som rollemodel
  • Lederen som kommunikator, coach og konfliktløser
  • Ledelse af samskabelse, motivation, udvikling og forandring
  • Ledelse af selvledende medarbejdere, grupper og teams
  • Lederen som organisationsudvikler og strateg

Modulerne vil være sammensat af pragmatiske teorigennemgange og modeller, samt træning af og arbejde med disse i forhold til egne ledelsesudfordringer, dialoger og refleksion. Hele tiden perspektiveret i forhold til kerneopgaven

Forløbet kan evt. suppleres med en 360° måling af den enkelte leder

Imellem modulerne arbejder lederne med implementering enkeltvis eller i grupper

Forankringen kan evt. understøttes af individuel erhvervspsykologisk coaching

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere om jeres muligheder i forhold til dette

Ledelse er et fag - Og kompetencer, der ikke udvikles - afvikles...

Drømmer du om at stille det skarpeste lederhold - så skab det!