Test, rekruttering og assessment

Erhvervspsykologiske test

Vinduet ind til personlighed, adfærd og intelligens

 Jeg er certificeret i en lang række test og 360° målinger. Alt efter opgavens karakter vælges det mest relevante værktøj, der kan bestå af en eller flere test og analyser.

Uanset formål og testtype håndteres alle data i henhold til persondataloven, GDPR, og der tilbydes altid en uddybende testtilbagemelding.

Markedets bedste erhvervsrettede personlighedstest

Neo-Pi-3 e (NEO Personality Inventory 3 – erhvervsversion)

 • NEO PI-3 med 240 spørgsmål er en af de bredest funderede, mest valide og reliable personlighedstest på markedet
 • Den integrerer årtiers engelsk og amerikansk forskning i personlighed, og den bagvedliggende teori “The Big Five”, er den mest alment anerkendte, valide og reliable, inden for personlighedspsykologien

Testen opgør personlighed på fem dimensioner – neuroticisme, ekstroversion, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. Hver dimension rummer 6 facetter/underinddelinger, der giver mulighed for en meget omfattende og præcis analyse af relevante områder af personligheden

Min årelange erfaring med og test af omkring 1000 ledere og nøglepersoner med Neo-Pi-3 gør, at jeg kan komme med meget præcise analyser og forudsigelser af adfærd og de grundlæggende styrker og udfordringer, en person vil have ift. en konkret jobfunktion

Den er også formidabel at bruge ved udvikling af ledergrupper og enkeltpersoner, da den giver et dybtgående indblik i grundkernen af personligheden og hvordan man vil reagere på omverden og kontekst

Tester man en ledergruppe, kan jeg lave en fælles profil, der vil indikere teamets dynamik; hvor de er stærke, udfordrede, for ens eller forskellige, hvem, der vil komme i konflikt og hvorfor, hvem vil tage lederskab, hvem er innovativ, hvem er samarbejdende, hvem er emotionel intelligent, hvem er konkurrerende, hvem er hårdtarbejdende og pligtopfyldende, hvem er struktureret samt mange andre parametre, der influerer på samarbejdsklima og opgaveløsning

Kontakt mig gerne, hvis du er nysgerrig på at høre mere om erhvervsrettede personlighedstest

Typetest, der måler personlige præferencer

De Jungiansk funderede præferencetest: 

 • JBTA (Jung Baseret Type Analyse samt TeamDiamanten)
 • JTI (Jungiansk Type Indikator samt Teamdiamant)
 • MBTI (Myers-Briggs Typeindikator)

Tre test bygget over samme teoretiske fundament om psykologiske typer, udviklet af den Schweiziske psykiater Carl Gustav Jung i 1921, og siden videreudviklet og omsat til en meget anvendelig præferencetest

Jeg er certificeret i alle tre udgaver, men anbefaler at anvende JBTA

Testen består af 8 modsatrettede præferencer (Ekstrovert -Introvert, Sanser-Intuitiv, Tænker-Føler, Vurderende-Opfattende) og kombinationerne af disse, munder ud i 16 forskellige præferencetyper, der hver har et enestående sæt af adfærdsmæssige kendetegn og værdier

Testen giver både et unikt og neutralt sprog at tale om ligheder og forskelle i grupper og teams, samt et godt udgangspunkt for personlige udviklingsdialoger.

I teams kan testen kombineres med Teamdiamanten, der giver et billede af den enkeltes præference for hvilke teamroller man helst tager, samt hvordan teamet er dækket af ift. de forskellige roller, der skal varetages i et stærkt team

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere om test af præferencetyper

photo-of-woman-sitting-on-chair-while-using-laptop-4065626

Til nogle funktioner er det rart at kende personens intelligens

Ca. halvdelen af os tror, vi er mere intelligente end andre, så at spørge kandidaten selv, er næppe vejen frem

Til gengæld er der flere gode intelligenstest, der giver et mere validt billede

Jeg anvender helst testen “IST 2000 R” (Intelligens Struktur Test 2000 Revised), da den måler mange sider af intelligensen og kan sammenstykkes efter de krav jobbet kalder på 

Den måler generel intelligens (IQ) samt særskilt på verbal, numerisk, visuospatial, krystaliseret, flydende intelligens samt verbal og visuospatial indlæringsevne

Forvirret på et højere plan? Jeg skal nok hjælpe med at afdække behovet ift. jobbet og sammensætte de relevante målepunkter

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere om intelligenstest

Øvrige test, jeg er certificeret i

 • Stress Indikator
 • Bomat IQ/intelligenstest
 • Raven Progressive Matrices
 • FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relations Orientation)
 • TCI (Team Climate Inventory)
 • CPI (California Psychological Inventory)
 • GPI (Global Personality Inventory)
 • PAPI (Perception and Preference Inventory)
 • BTB (Bidrag Til Bedømmelse)
 • OTS (Oplæg Til Samtale)
 • CNT – Contingency Naming Test


360° analyser:

 • Profilor 360o
 • Mannaz 360o
 • Cubiks 360o
 • PULS

Vil du gerne have en grundig erhvervspsykologisk vurdering af en kandidat?

Har du en dybere forståelse af din egen og andres adfærd?