Erhvervspsykologiske ydelser

Forretningsbetingelser erhverv

For alle aftaler om firmarelaterede ydelser, leveret af Holt Lenskjold Erhvervspsykologi, gælder følgende betingelser

Honorar

 • Kurser, seminarer og udviklingsdage faktureres efter følgende takster:
 • Hele dage faktureres med Kr. 20.000
 • Halve dage faktureres med Kr. 16.000
 • Forberedelse faktureres med Kr. 5.000 pr. seminar
 • Foredrag faktureres med Kr. 10.000 for den første time Kr. 6.000 pr. efterfølgende time
 • Forberedelsesmøder, samt kørselstid til opgaver under 3 timers varighed uden for Aalborg, faktureres med Kr. 1.800 pr time
 • Afdækkende interviews faktureres med Kr. 2.000 pr. time
 • Individuel erhvervspsykologisk coaching, rådgivning, terapi og supervision faktureres med Kr. 1.800 pr. time samt ½ time pr. session til forberedelse og efterbearbejdning (dvs. f. eks. Kr. 4.500 for 2 timers coaching session)
 • Klippekort til 10 timers coaching for en person Kr. 20.000 inkl. forberedelse og efterbearbejdning
 • Coaching og supervision af leder- eller personalegrupper op til 5 deltagere faktureres med Kr. 4.000 pr time; derover efter aftale


Test og ekstramateriale faktureres efter aftalt pris, eksempelvis

 • Neo-Pi-3 (Erhvervsrettet Personlighedstest) Kr. 4.000
 • JBTA (Jung Baseret Type Analyse) Kr. 1.500
 • Stress Indikator (stresstest) Kr. 1.500
 • IST 2000R Intelligenstest Kr. 1.500

Test honorarer inkluderer licens, administration og profilmateriale

Udgifter til transport dækkes jvf. konkrete udgifter og kørsel efter statens gældende takst

Til ovenstående priser lægges 25 % moms. Betalingsbetingelser netto 8 dage

Aflysningsbetingelser

Ved aflysning af aktiviteter

 • Senere end 6 uger før de aftalte dage, skal der betales 25 % af det aftalte honorar
 • Senere end 4 uger før de aftalte dage, skal der udbetales 50 % af det aftalte honorar
 • Senere end 2 uger før de aftalte dage, skal hele honoraret udbetales
 • Coaching og supervision, der aflyses senere end kl. 12.00 dagen forinden, faktureres
 • Hvis Holt Lenskjold Erhvervspsykologi aflyser aktiviteter, skal der tilbydes erstatningsdage uden ekstra honorar


Praktisk aftale

Materialer mailes senest 5 arbejdsdage inden afholdelse

Etik

Jeg har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, som måtte komme frem i forbindelse med opgaven

Deltagerne har til enhver tid ret og pligt til at sætte deres egne grænser i løbet af det aftalte forløb med hensyn til, hvor tæt den enkelte deltager ønsker at arbejde med mere personlige sider af sig selv

Jeg har ingen ret eller pligt til at give tilbagemelding om enkeltdeltagere til ledelsen eller andre. En eventuel tilbagemelding vil kun kunne finde sted efter aftale med den enkelte deltager