Erhvervspsykologiske ydelser

Forretningsbetingelser erhverv

For alle aftaler om firmarelaterede ydelser, leveret af Holt Lenskjold Erhvervspsykologi, gælder følgende betingelser

Honorar

 

Test og ekstramateriale faktureres efter aftalt pris, eksempelvis

Test honorarer inkluderer licens, administration og profilmateriale

Udgifter til transport dækkes jvf. konkrete udgifter og kørsel efter statens gældende takst

Til ovenstående priser lægges 25 % moms. Betalingsbetingelser netto 8 dage


Aflysningsbetingelser

Ved aflysning af aktiviteter


Praktisk aftale

Materialer mailes senest 5 arbejdsdage inden afholdelse

Etik

Jeg har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, som måtte komme frem i forbindelse med opgaven

Deltagerne har til enhver tid ret og pligt til at sætte deres egne grænser i løbet af det aftalte forløb med hensyn til, hvor tæt den enkelte deltager ønsker at arbejde med mere personlige sider af sig selv

Jeg har ingen ret eller pligt til at give tilbagemelding om enkeltdeltagere til ledelsen eller andre. En eventuel tilbagemelding vil kun kunne finde sted efter aftale med den enkelte deltager