Terapi, udviklende samtaler og forløb

Intensiv dynamisk korttidsterapi ISTDP

ISTDP – en tilgang, der udvikler dig grundlæggende

ISTDP er en fokuseret terapiform, der kræver vilje, mod og intenst samarbejde

Med denne terapiform har jeg hjulpet mange, der har haft begrænset udbytte fra tidligere terapier og samtaleforløb

Hvordan virker ISTDP:

 • Er effektiv, kommer til bunds i de dynamikker, der hindrer vores frie liv, får opløst gamle emotionelle bindinger og forsvar og sikrer varige ændringer
 • Vi nøjes ikke med at tale om, hvordan du har det, og hvordan andre har andel i det
 • Vi arbejder i dybden med dig og dine følelser ift. de relationer du indgår i, arbejder med at gøre dig bevidst om uhensigtsmæssige forsvar og blokeringer, så du bliver i stand til at vende dig aktivt mod disse
 • Vi hjælper dig til at kunne mærke, hvad du reelt føler og dermed få mod og frihed til at være og handle, som du reelt ønsker
 • Vi vil undersøge, udforske og udfordre de indre konflikter, der driver dine symptomer og måske giver angst og uro
 • Vi lærer dig at mærke, at følelser har en fysiologi og kan mærkes kropsligt
 • Sammen vil vi udforske, hvordan dine nuværende udfordringer i relationer ofte har en tråd tilbage til tidligt etablerede mønstre med vigtige personer i dit liv
 • Ved at arbejde med og opløse disse gamle destruktive mønstre, vil du opleve dig langt friere til at leve dit sande jeg
 • Ellers er risikoen at gentage de samme negative mønstre igen og igen, bare med nye mennesker undervejs

   

”Den, der ikke kan huske fortiden, er dømt til at gentage den”
(George Santayana)

Kontakt mig gerne, hvis du ønsker hjælp til at finde og bruge din sunde kerne

 ISTDP

 • Intensiv dynamisk korttidsterapi
  (ISTDP) er en empirisk valideret
  behandlingsform, som er effektiv
  over for en række psykiske lidelser
  som depression, angst, stress,
  personlighedsforstyrrelser og
  psykosomatiske lidelser (Abbass,
  Town & Driessen, 2012)
 • ISTDP bygger på psykodynamisk
  teori og tilknytningsteori. Videre
  inkorporerer ISTDP fund fra
  moderne hjerneforskning, bl.a.
  vigtigheden af at være i kontakt med
  sine følelser (Damasio & Bechara)
 • Teoretisk har ISTDP sine rødder i
  Freuds psykoanalyse og Bowlbys
  tilknytningsteori
 • ISTDP antager man, at psykiske
  problemer opstår, fordi personen
  ubevidst undgår følelser og impulser,
  som er knyttet til smertefulde oplevelser
  i fortiden.
  Undgåelse af følelser skaber
  uhensigtsmæssige, ofte selvdestruktive,
  mønstre i personens liv.
  Disse mønstre forringer personens
  mellemmenneskelige forhold, evne til
  at fungere optimalt ud fra sit potentiale
  og tage vare på sig selv (Abbass
  & Bechard, 2005)
 • Effektstudier viser, at der er evidens
  for, at ISTDP er effektiv i forhold til
  at behandle en meget bred vifte af
  psykologiske og psykosomatiske
  problemer på en langtidsholdbar
  og omkostningseffektiv måde
  Fx er ISTDP ifølge Sundhedsstyrelsen
  lige så effektiv i behandling af
  depression som kognitiv terapi
  og medicinsk behandling.

Ønsker du en terapiform, der ikke bare sliber plumben, men laver en rodbehandling?

Ønsker du at komme fri af dine forsvar og gentagne destruktive mønstre?