Erhvervspsykologiske ydelser

On- & offboarding samt Outplacement

Har I styr på jeres onboarding?

For at fange og bearbejde den tremånederskrise, de fleste nyansatte på alle niveauer ofte kommer i, tilråder jeg et coachingforløb, hvor jeg månedligt coacher den nyansatte de første 3-6 måneder

Det er en vigtig del i at understøtte onboarding i en ny organisation, så den nye medarbejder hurtigt oplever sig kompetent og bidragende

Jeg kan også hjælpe jer med onboardingen på andre måder, så I sikrer, I gør alt, I kan, for at en ny medarbejder hurtigt trives og forstår, hvordan der bedst bidrages til organisationens kerneopgave

Har I oplevet, at nyansatte hurtigt rejser igen, er der måske noget, I her skal være nysgerrige på

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere om onboarding

Har I styr på jeres offboarding?

En ansættelse er ikke “til døden jer skiller”, derfor må vejene af og til skilles

Det er ofte vanskeligt for begge parter, og derfor er det vigtigt af kunne håndtere afskedigelser ordentligt og professionelt

Det kan skyldes udefrakommende faktorer som økonomi, interne forhold, hvor medarbejderens kompetencer og faglighed ikke længere skaber værdi eller personlig adfærd, der ikke passer med virksomhedens kultur og eller værdier

Uanset årsagen kan det håndteres korrekt – og det kan læres! 

Har du brug for hjælp til at håndtere afskedigelser optimalt, er du meget velkommen til at kontakte mig her

Outplacementforløb

Nogle gange vil man gerne hjælpe en medarbejder godt videre, og her er hjælp til outplacement en god investering

Det indeholder ofte et for kandidaten relevant miks af:

  • Bearbejdning af afskedigelsen, så det ikke trækker spor til næste job
  • Strukturering og håndtering af tiden “in between jobs”, hvor man ofte har stærke følelser over at være fyret, vraget og afvist
  • Afdækning af hvad der er mistet, hvad man har tilbage, hvad man ønsker at udvikle og hvad man gerne vil anvende sit jobliv til fremover
  • Afklaring af karrieredrømme, -ønsker og -muligheder
  • Hjælp til at udarbejde CV, anvendelse af digitale platforme og netværk, skrive gode målrettede ansøgninger og komme godt og tydeligt igennem til jobsamtaler
ben-white-7SRymDKKDus-unsplash

Tiltrække, fastholde, udvikle, afvikle - mestrer du det?

Vil du gerne skabe gode ambassadører?