WordPress database error: [REFERENCES command denied to user 'holtlenskjold_wp'@'10.10.10.34' for table 'wp_fbv']
CREATE TABLE wp_fbv_attachment_folder ( `folder_id` int(11) NOT NULL, `attachment_id` int(11) NOT NULL, UNIQUE( `folder_id`, `attachment_id`), FOREIGN KEY (folder_id) REFERENCES wp_fbv(id) ON DELETE CASCADE ) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci

Lederudvikling – Holt Lenskjold

Ledelse

Lederudvikling

Lederudvikling og lederuddannelse

  • Har dine ledere 12 års erfaring, eller 2 års erfaring, der er blevet 10 år gammel?
  • Har I en grundlæggende værktøjskasse og fælles sprog og tilgang til ledelse?
  • Kan man være mere eller mindre heldig med ledelseskvaliteten i jeres organisation?
  • Er jeres tilgang til ledelse tilpasset 2020erne, og de krav og forventninger medarbejdere og interessenter stiller nu og fremover?
  • Har I en tendens til at fokusere på det operationelle niveau og glemme eller udskyde det taktiske og strategiske?
  • Har I et fælles rum, hvor I reflekterer og lærer om ledelse?
  • Er I sultne på at blive dygtigere, eller er I gode nok, som I er?

Jeg kan tilbyde jer et tilpasset brush up lederudviklingsforløb

Ud fra jeres behov kan jeg udvikle engagerende, intense og målrettede temadage, hvor I bliver klædt på ud fra den nyeste ledelsestænkning og får lejlighed til at arbejde med, hvordan I konkret vil udøve kompetent ledelse i jeres organisation

Disse workshops kan kombineres med coaching efter behov

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere om mulighederne for lederudvikling

Lederkompetencer, der ikke udvikles - afvikles...

Trænger I til læring, udfordring og udvikling i jeres ledelse?