Erhvervspsykologiske ydelser

Stress, krise og belastning

Hvad er det – hvad gør man

Jeg har en solid erfaring og teoretisk baggrund i forhold til at arbejde med stress og kriser på både organisatorisk og individuelt niveau

Jeg ser stress som en samfundsskabt lidelse, der oftest rammer vidensmedarbejdere, hvorfor moderne stressbehandling har fokus på at retablere identitet, værdisæt og kompetencefølelse i de ofte grænsefattige systemer, vi lever i

Jeg arbejder intenst på at hjælpe den ramte symptomfri og i stand til at leve et personligt, privat og arbejdsmæssigt sundere liv fremadrettet

Organisatorisk

Jeg hjælper virksomheder med at ændre og udvikle ledelse, arbejdsgange, strukturer og processer, så risikoen for et usundt arbejdspres uden feedback, dialog og oplevet indflydelse, minimeres

Via temamøder eller seminarer, kan der sættes fokus på problemstillingen, så alle får et fælles billede af stressens årsager og skadelige virkninger samt idéer til, hvordan man i fællesskab organisatorisk kan minimere risikoen

På det individuelle niveau

Jeg arbejder også forebyggende, men primært med stress- og kriseramte, der allerede er påvirkede eller lammede af lidelsen

Fokus er at stabilisere, restituere, erfare, erkende og genoptræne med henblik på at genoptage en værdig funktion på arbejdsmarkedet

Jeg hjælper den ramte med at genskabe sin faglige og personlige identitet og værdisystem, og få øje på de elementer organisatorisk, privat og personligt, der har drevet belastningen

Vi arbejder med at udforske hvilke vilkår, der kan ændres på og hvilke ikke, samt hvilke indre følelseskonflikter, man kan være fanget i, i forskellige relationer

Arbejdsbetinget stress skyldes ofte mangelfuld ledelse, manglende anerkendelse og/eller uafgrænsede funktions- og opgavesnitflader. Derfor involveres nærmeste leder ofte også i individuelle forløb, hvis det er godkendt af medarbejderen

Forløbene er individuelt tilpassede og foregår af og til i samarbejde med klientens læge og ofte parallelt med kommunale tilbud

Jeg anvender nogle gange en afdækkende stresstest og af og til også depressionstest, hvis jeg har mistanke om, at klienten er ved at glide over i en egentlig depression

design-desk-display-eyewear-313690

Stress er en sygdom,

Stress påvirker i alvorlig grad selvbilledet, familien, det sociale liv og arbejdsevnen

  • Ved alvorlig stress må man forberede sig på en langvarig proces
  • Kunsten er ikke at komme tilbage som før – det er man tidligere blevet syg af
  • Kunsten er at mærke symptomer i opløbet, tage dem alvorligt og få afgrænset belastningen i tide
  • Målet er at leve det liv, man som menneske kan holde til

 

Kontakt mig gerne, hvis du har brug for at høre mere om mulighederne for stressforebyggelse eller -behandling

Som selvstændig håndværksmester har man ikke stress. Men jeg havde sovet dårligt i over et år, var trist og var også blevet slem til at hænge i værkstedet efter fyraften over et par øl, uden rigtig at få lavet noget. Jeg blev anbefalet Lisbeth af en kollega i branchen. Jeg kunne se, at han havde fået meget mere overblik over sit firma og virkede gladere.
Jeg var nervøs ved første samtale, men Lisbeth har en evne til bare at tage direkte fat, så man kommer i gang. Det var meget intenst for en nordjyde, ikke så meget katten om den varme grød. Men det virker.
Jeg fik styr på mig selv og mit firma, fandt ud af, hvad det var, der havde bremset mig.
Jeg havde ikke fortalt min familie, at jeg gik der, men de begyndte at spørge ind til, hvorfor jeg var så glad.
Mine folk, der ellers ikke siger så meget, kommenterede på, at det var dejligt, der var styr på arbejdsplaner og materialer og en bedre stemning på værkstedet.
Det er de bedste penge, jeg har brugt på mig selv og mit firma. Nu har jeg igen lyst til at drive og udvikle min forretning. Jeg er sikker på, at det, jeg lærte hos Lisbeth, er årsag til,  vi i år har haft en langt bedre indtjening, endda med mere ro på.

Mand, håndværksmester, 44 år

Mit liv væltede, da jeg var ny leder med en svær opgave. Vi havde fået vores andet barn, var i gang med at bygge hus og midt i det hele, fik min far kræft. Så knækkede filmen. Jeg så mig selv som stærk og resultatorienteret og har altid dyrket sport som konkurrencemenneske, men pludselig kunne jeg intet.
Vores HR-chef mente det var stress, og sendte mig ud til en erhvervscoach. Men der stod psykolog på døren, og jeg var ved at vende om. Det gjorde jeg HELDIGVIS ikke. Livskrisen fik vi bearbejdet, men vi kom langt dybere end det. Jeg er blevet både mere følsom og stærkere og lærte mere om mig selv på de 5 gange to timer, jeg var der, end jeg har gjort hele livet.
Jeg vil anbefale Lisbeth til alle, der ikke bare har brug for at komme videre, men virkelig vil arbejde med at lære noget i dybden om sig selv. Advarsel: hun ser venlig ud, men er ret kontant
😊

Mand, Salgschef, 34 år 

Har du brug for støtte til at komme videre?

Tør du bede om hjælp?