Praktiske forhold

Praktiske forhold ved samtaleforløb

Klientdataskema

 • Bedes udfyldt og medbragt ved første samtale. Det downloades her, udfyldes og mailes tilbage eller printes og medbringes
 • Så er der formalia, vi ikke skal bruge tid på, når vi mødes, og vi kan i stedet gå direkte i gang med at arbejde med det, du har behov for

Aftaler på Virkelyst 10, 2, Nørresundby

 • Virkelyst 10 er et aflåst kontorhus, så jeg kommer ned og låser dig ind dig et par minutter inden vores aftale
 • Kommer du tidligere, må du derfor vente i bilen eller udenfor
 • Tiden regnes fra det aftalte starttidspunkt
 • Bliver du forsinket, kan du ikke regne med, at jeg har mulighed for at forlænge samtalen

Vilkår for ændringer, afbestilling og udeblivelse

 • Hvis der er behov for at ændre eller aflyse en aftale, bedes det gøres så tidligt som muligt og senest dagen før kl. 12.00
 • Ved ændringer eller aflysninger senere end dette tidspunkt faktureres aftalen uanset årsag
 • Dette gælder også ved udeblivelse

Betaling

 • Privatpersoner betaler kontant eller med MobilePay ved afslutning af samtalen
 • Er samtalen helt eller delvist dækket af forsikringsordning, sender jeg opkrævning til dem, hvis du har medbragt rekvisition med CPR. Eventuel difference afregnes kontant eller med MobilePay ved afslutning af samtalen
 • Virksomheder modtager momsfaktura

Fortrolighed og etik

 • Alle samtaler er fortrolige, og jeg har tavshedspligt
 • Som universitetsuddannet psykolog, autoriseret af Socialministeriet og Psykolognævnet samt medlem af Dansk Psykologforening, arbejder jeg under de europæiske etikregler (http://ethics.efpa.eu/metaand-model-code/meta-code/)
 • Bliver dine samtaler betalt af din virksomhed, har jeg stadig tavshedspligt, og vil kun dele ting med din organisation, hvis vi på forhånd har aftalt det, og du skriftligt godkender, hvad der må deles
 • Hvis forløbet er aftalt med en organisation, melder jeg tilbage, når forløbet er afsluttet
 • Der kan om ønsket aftales et møde med din leder for sammen at evaluere og lære af forløbet

 

Persondatasikkerhed GDPR

 • Alle mails sendes krypteret
 • Hvis sikkerheden skal holdes, skal der ikke sendes fortrolig information via sms
 • Alle data opbevares på en sikret PC eller i et sikkert aflåst arkivskab
 • Følgende vil blive registreret: Dit navn, evt. din/din virksomheds adresse, dit telefonnr., din mailadresse samt hovedpunkterne i vores samtaler
 • Er der tilskud via forsikring, skal jeg bruge CPR nummer
 • Hvis vi benytter test, er jeg garant for, at dine data ikke misbruges af testudbyderen, idet jeg har indgået aftale med dem om sikker behandling af data
 • Hvis der skal udformes erklæringer og udtalelser til fx dit forsikringsselskab, medbringes kun absolut relevante informationer, ligesom disse præsenteres for dig til godkendelse forud for afsendelse til forsikringsselskabet

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen!