Erhvervspsykologiske ydelser

Coaching af ledere og nøglemedarbejdere

Coaching

For dig, der vil udfordres

For dig, der gør dig umage med at udvikle personlige kompetencer

Træd ind i et fortroligt rum, hvor du med kvalificeret hjælp får ro til at skabe overblik og indsigt i dine handlemuligheder

Der er plads til at lege med, udforske og udfordre tanker, følelser og handlinger, inden endelige beslutninger tages

Coaching hjælper med lærings- og erfaringsdannelse

Du kan se tilbage og frem på problemer, opgaver og udfordringer – og på et reflekteret grundlag træffe dine valg

Coaching som udviklingsmetode handler om støtte til at navigere i dilemmaer samt at definere mulige og klare mål, afdække egne ressourcer og handlemuligheder og hjælpe med at lægge en holdbar plan, så man kan opnå det man ønsker

Vi arbejder med at fjerne mentale barrierer og leder efter nye energifulde kilder til handling

Når man coaches, inviteres man til at opløse og rekonstruere sin tænkning samt at gå fra offer til aktør perspektiv

Som coach arbejder jeg ud fra en klangbund af viden og erfaring inden for både det organisatoriske og psykologiske område

Jeg har en efteruddannelse som akkrediteret Executive Business Coach fra Ashridge Business School

Gør gode præstationer bedre

Coaching er ligeledes et redskab til at opnå virksomhedens mål og øge effektiviteten. Dette gøres enten ved direkte at arbejde med at finde de bedste veje til at løse de konkrete arbejdsopgaver, eller ved at hjælpe med at finde nye og mere effektive måder, hvormed målene kan nås. Enten gennem ideer til ændringer af arbejdets organisering, eller ved at give input til hvordan samarbejdet omkring opgaveløsningen kan forbedres

Coaching betyder tid og inspiration til at udvikle det vigtigste arbejdsredskab; dig selv

Ideer, udfordringer, muligheder og dilemmaer vendes og udforskes med nye optikker, så nye handleveje viser sig, og det bliver muligt at træffe brugbare og solide beslutninger

Målet er at støtte, udvikle og åbne for kompetencer og potentialer hos dig og hos dem, du samskaber med

Hvem kan have glæde af coaching?

I princippet: Alle

Især har ledere i kraft af deres personalemæssige, samskabende og strategiske ansvar ofte brug for et refleksionsrum til at vende overvejelser og dilemmaer i fortrolighed. Men også medarbejdere i specialfunktioner eller i en særlig vanskelig eller udfordrende situation kan have glæde af coaching

Og når ting i en periode er gået stærkt, er coaching en eminent metode til at opsamle erfaring og læring, så det kan internaliseres og genanvendes

Jeg har erfaring med coaching individuelt og gruppevis på alle niveauer:

 • Bestyrelser
 • Direktion og ledergrupper
 • Mellemledere
 • Team- og gruppeledere
 • Specialister
 • Enkeltpersoner og medarbejdere

 

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere om, hvad et coachingforløb kan tilbyde dig

Hvilke temaer kan man arbejde med i coaching:

I coaching er det dig, der bestemmer dagsordenen, og det er dig, der har ansvaret for, at indholdet er relevant for din udvikling

De temaer der typisk bringes op er:

 • Organisatoriske og ledelsesmæssige dilemmaer
 • Samarbejde og personaleledelse
 • Kriseledelse
 • Konflikthåndtering
 • Forandringsledelse
 • Balancen mellem job og privatliv
 • Alenevilkåret i lederrollen
 • Overvejelser i forbindelse med forfremmelser eller karriereskift
 • Personlige værdier og visioner
 • Motivation
 • Kommunikation
 • Gennemslagskraft
 • Projektledelse
 • Samarbejde på tværs af organisationer og kulturer

 

Kontakt mig gerne, hvis du har en opgave eller udfordring, du gerne vil arbejde med

Hvordan foregår coaching:

Efter et behovsafdækkende møde, hvor målsætningen for forløbet afklares, tilrettelægges et forløb på eksempelvis 5-10 individuelle coaching- og træningsseancer, hvor der arbejdes med de relevante og ønskede temaer

Der arbejdes ud fra en udviklingsplan, så målet med processen hele tiden er for øje, og den primære opgave er at geare dig bedst muligt til at nå disse mål, der kan være personlige, ledelses- eller forretningsmæssige

Coachingen kan finde sted på mit kontor Virkelyst 10, Nørresundby, på din virksomhed (her faktureres kørselstid) eller online

Coaching er altid et konfidentielt rum, hvor DU er i centrum!

Eksistentielle samtaler og personlig udvikling:

Som menneske er det vigtigt at kigge ind på sig selv og blive bevidst om de eksistentielle valg, vi hver dag træffer

Kun derved bliver vi aktive aktører i vores eget liv og kan skabe en ønsket retning

Bevidstgørelse styrker evnen til at træffe kloge valg

Jeg oplever et stadigt stigende behov for og ønske om at arbejde med den mere eksistentielle del af livet

I dialog med et andet menneske at reflektere over mening, værdi og eksistens

At reflektere over prioritering, vilkår, valg og retning og have kvalificerede overvejelser om eventuelle nye veje at rejse på den korte eller lange bane

Samtalerne kan omhandle alle eller kun udvalgte roller og positioner i  livet:

 • Familie
 • Forældreskab
 • Ægteskab
 • Venskab
 • Fritid
 • Mig selv
 • Job
 • Karriere
 • Økonomi
 • Alderdom

 

Inspireret af bl.a. Ernesto Spinelli og Irvin Yalom, reflekteres over de fire livsvilkår; døden, friheden, aleneheden og meningsløsheden, og vi arbejder med individets forhold til at tilknytte, adskille, tilpasse og stå alene i forskellige relationer og processer på livets vej

Tør du blive udfordret?

Hvad er dine drømme og mål?