Det siger kunderne

Jeg har herunder bedt nogle af mine kunder beskrive samarbejdet med mig:

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere om, hvad jeg kan hjælpe dig med 

Lisbeth har arbejdet med mig siden 2008, hvor jeg kom til hende for at tale om stress og behandling heraf.  På det tidspunkt var jeg 50% medejer af en virksomhed, og siden er jeg blevet hovedaktionær.  Gennem vores samtaler viste det sig hurtigt, at det ikke var stress, der påvirkede mig, men at jeg ikke fandt samklang mellem virksomhedens værdier og mine personlige værdier. 
Gennem et intenst arbejde har jeg opnået en markant selvindsigt i, hvad der driver mig, hvilke mønstre jeg gentager på godt og ondt, og jeg er vokset både som virksomhedsejer, leder og menneske. 
Det er klart, at samarbejdet gennem årene har udviklet sig fra at handle kun om mig og min situation, til også at omfatte udvikling og udfordring af teamet i vores virksomhed. 
I dag bruger jeg stadig Lisbeth som både psykolog og coach, for hun har en virkelig god forståelse for forretning, og samtidig en dyb psykologisk viden, som for mig er afgørende, når jeg skal forstå andre og mig selv. 
I virksomheden har vi i dag et skræddersyet uddannelsesprogram, som jeg oplever som nytænkende og nyskabende.  Lisbeth har sammen med os skabt et frivilligt program med 12 moduler, der berører mange aspekter i et team, f.eks. mødeledelse, emotionel intelligens og den svære samtale, og det er tilgængeligt for alle hos os. 
Jeg oplever Lisbeth som meget indsigtsfuld, forstående og udfordrende, og jeg glædes over at mærke, at vi begge deler forkærligheden for livslang læring. 
Lisbeth er for mig en vigtig samtale- og udviklingspartner, og vores snakke omfavner mig som et helt menneske – der er ikke kun fokus på forretningen – og det giver mig den positive udvikling og stabile ro jeg har brug for i mit liv.  Både i forretning og privat.

Jesper Panduro, CEO og ejerleder

Skagerak

Jeg har arbejdet sammen med Lisbeth igennem min virksomhed Hosta Industries A/S. Indledningsvist som udvikling af ny ledergruppe og sparring til direktionen. Senere til 1:1 sparring om min rolle som CEO samt teamtræning af teamledere. Udbyttet har i alle tilfælde været stort, og jeg sætter stor pris på Lisbeths evne til at levere et budskab som rammer rigtigt, samt på en måde, som er til at forstå på alle niveauer.

Samarbejdet har bidraget positivt til min udvikling som leder med en bedre forståelse for min påvirkning af organisationen, men også mine styrker og udviklingsområder.

Søren Mosevang, CEO og ejerleder

Hosta Industries A/S

Jeg har nu i 23 år samarbejdet med Lisbeth, både da jeg ejede og var direktør for 3 køkkenfabrikker og nu som investor og bestyrelsesformand/medlem i forskellige selskaber.

Lisbeth har jeg brugt til mange forskellige opgaver: Flere interne trainee- og lederuddannelser, ledercoaching, test og interview ved ansættelser samt løbende sparring ift. nogle af de dilemmaer, man som ejerleder ofte står alene med.

Samarbejdet med Lisbeth er fantastisk, da hun har kendt mig i mange år, og ofte kan hun forklare ting om mig selv, som jeg genkender, når hun forklarer det, men ting som jeg aldrig selv vil have tillagt værdi, når store beslutninger skal vurderes.

Hun er superskarp og god til at “holde spejlet” op foran en – også når billedet måske ikke er så pænt, som man selv forventer. Lisbeth er en af de mest betydende personer for min karriere.

Villy Jæger, Direktør

Jæger Holding

Fibertex Personal Care A/S har igennem mere end 10 år samarbejdet med Lisbeth på mange forskellige områder inden for HR.

Samarbejdet startede, da jeg mødte Lisbeth via et erhvervsfagligt netværk, hvor hendes opgave var at give sparing til personlig udvikling for en række ledere, som i dag bestrider flere topposter i det danske erhvervsliv.

Gennem sin meget professionelle tilgang, har Lisbeth gennemført grundlæggende ledertræning af en række driftstunge ledende medarbejdere hos Fibertex Personal Care, både med en vinkel på gruppedynamik, såvel som individuel sparing med lederne, herunder med stor fokus på motivation og gennemslagskraft.

Når Fibertex Personal Care ansætter nye medarbejdere, bruger vi ofte Lisbeth i den afsluttende fase, hvor kandidaternes personlighedsprofil bliver analyseret i dybden af hende, og vi som virksomhed indtager her rollen som observatør. 

På grund af Lisbeths store kendskab til organisationens kultur og værdier betyder det, at den afdelingsleder, som mangler en medarbejder, kan fortsætte med at holde fokus på driften, imens Lisbeth tester og analyserer kandidaterne, og vi kan derfor hurtigt og sikkert træffe den rigtige beslutning, om hvem vi skal ansætte.


Anders Søgaard, Operations Director

Fibertex Personal Care