Erhvervspsykologiske ydelser

Effektiv kommunikation

Personlig kommunikation

 • Mangler du personlig gennemslagskraft?
 • Bliver du usikker, når du skal tage ordet?
 • Føler du dig ikke lyttet til eller taget alvorligt?
 • Har andre svært ved at forstå dit budskab?
 • Går du uden om de vanskelige samtaler?
 • Anvender du din stemme og kropssprog for vagt
 • Er det svært at tage din autoritet på dig og træde i karakter?

 

Jeg kan hjælpe dig med at træne dine personlige virkemidler, give feedback, justere, øve til du føler dig mere modig og fri, til at gå med det, du ønsker

Vi kan arbejde med at opløse de emotionelle blokeringer, der bremser for din fri og sunde udfoldelse

Kontakt mig gerne, hvis du har brug for at arbejde med din personlige kommunikation og gennemslagskraft

Træning af effektiv kommunikation og gennemslagskraft

Her hjælper jeg ledere og medarbejdere med at træne forskellige kommunikations kompetencer

 • Udvikle personlig gennemslagskraft
 • Træning i assertiv og ligeværdig kommunikation
 • Arbejde med aktiv lytning og nærvær
 • Træne i at se på samtalen i samtalen
 • Lære at forberede sig og holde fokus
 • Øve brug af kropssprog og stemme
 • Træne virtuel kommunikation

 

Via korte oplæg og en masse forskellige øvelser, trænes forskellige kommunikationsformer og man får anerkendende og udviklende feedback på både form og indhold

Kontakt mig gerne, hvis I har brug for at træne kommunikation og gennemslagskraft

Feedback

Hvordan og hvornår er feedback hjælpsom?

Her trænes ledere i at give konstruktiv, rettidig og meningsfuld feedback, både i relation til opgaver og adfærd, der er positiv og hensigtsmæssig, men også der, hvor opgaveløsning eller adfærd ikke er tilfredsstillende

Der skelnes mellem selvværd og selvtillid, og fokus holdes på, at feedback kun kan gives ud fra oplevet adfærd, og er mest effektiv, når modtageren selv har ønsket og erkendt hjælp til området

Der arbejdes ud fra en ærlig, anerkendende og løsningsfokuseret tilgang

Kontakt mig gerne, hvis I har brug for hjælp til at arbejde med udviklende feedback

Den vanskelige samtale

Med afsæt i ovennævnte metoder klædes ledere på til at håndtere vanskelige samtaler af forskellig karakter, f.eks.:

 • Afskedigelse
 • Sygdom
 • Præstation
 • Løn
 • Konflikter
 • Advarsler 

 

Vi arbejder med forberedelse ift. struktur, form, indhold og opfølgning, og skaber mulighed for at træne det emotionelt svære på ufarlig grund

Kontakt mig, hvis I har brug for hjælp til de vanskelige samtaler

Løbende udviklings- og statusdialoger

En af de ting, medarbejdere vægter højest ift. jobtilfredshed, er at man tilbydes løbende udviklende samtaler om job og karriere

Vi ved også, at generation YZ forventer hyppige, målrettede dialoger for at motiveres – hvor boomers går lidt længere på tanken

Millennials er hurtige og ønsker oftere monitorering og justering, end den traditionelle årlige medarbejderudviklingssamtale kan tilbyde

Disse udviklingsdialoger kan have mange former:

 • 1-1 status samtaler med nærmeste leder f.eks. ½ time hver måned
 • Kvartalsvise samtaler med status på opgaver og udvikling
 • Udviklingssamtaler en gang årligt af 1½-2 timers varighed

Jeg kan hjælpe med at revidere eller indføre strukturerede udviklende dialoger fra grunden og sikre, de hænger sammen med organisationens øvrige strategiske processer

Jeg kan bistå med at udvikle meningsfulde dialogmaterialer, som kan understøtte forberedelse og rammesætte samtalen

Jeg kan træne ledere og evt. medarbejdere i at mestre dialogen, så organisation, leder og medarbejder får optimalt udbytte af de investerede ressourcer

 • Hvordan sikres en værdifuld og udviklende feedback – begge veje?
 • Hvordan sikres det, at parterne tør og får mulighed for at komme ind på de vigtigste – men måske også vanskeligste – emner?
 • Hvordan sikres, at samtaler udmøntes i konkret handling og udvikling?
 • Hvordan sikres relevant opfølgning?
 • Hvordan sikres involvering fra alle parter?


Kontakt mig gerne, hvis I har brug for hjælp til de løbende strukturerede samtaler

Vil du gerne lyttes mere til, når du taler?

Får du taget de vanskelige samtaler rettidigt?