Erhvervspsykologiske ydelser

Organisationsudvikling

Design af organisationsstruktur der passer til kerneopgaven

Det er vigtigt at tilpasse din organisation til fremtidens behov

 • Hvilke møde- og beslutningsstrukturer er som minimum nødvendige, for at skabe effektivt flow og fremdrift i jeres organisation?
 • Har I et billede af, hvilke kompetencer, funktioner og ansvar, der bør varetages af hver stol?
  Eller kommer I til at designe organisationen ud fra, hvad de mennesker, der i dag sidder på stolene, magter og foretrækker? 
 • Hvis I startede med en blank tavle, hvordan ville I mon så bygge jeres organisation optimalt op?

 

Med min brede viden og erfaring med organisationsteori, kan jeg hjælpe med at designe jeres organisationsopbygning, så den passer med den fremtidige kerneopgave

Det er vigtigt, at de relevante kompetencer altid kan sættes frit i spil, uden organisatoriske hindringer, når en opgave skal løses

Vi kan arbejde med møde- og beslutningsstruktur, funktions- og ansvarsbeskrivelser, nye team- og organiseringsformer og andre tiltag, der giver mening for jeres kultur og fremtidige kerneopgave

Kontakt mig gerne, hvis I har brug for hjælp til at udvikle jeres organisation

Hjælp til at køre dine forandringsprocesser helt i mål

 • Oplever I, at det er svært at forankre nye tiltag?
 • Har I for mange initiativer, I ikke får kørt i mål?
 • Har I et billede af, at der er mange i organisationen, der ikke er gode til at håndtere forandringer?
 • Ved I, hvordan I designer og processer forandringer?

Jeg tilbyder forskellige tilgange til forandrings- og udviklingsprocesser, der passer til kultur, opgave og tidshorisont

Jeg ved, hvilke processer, der sikrer inddragelse og derved minimerer modstand og tab af fokus og momentum undervejs

Jeg kan støtte jer i at designe processer, der muliggør en solid implementering og integrering af nye tiltag, strukturer og måder at drive kerneopgaven på


Kontakt mig gerne, hvis I har behov for at komme i mål med forandringer

Kunsten at pleje og udvikle sin humankapital

Talentudvikling

 • Hvordan tiltrækker, udvikler og fastholder I talenter?
 • Hvordan sikrer I løbende udvikling og relevant anvendelse af talent i organisationen, så begge parter drager fordel deraf?

Jeg kan hjælpe med individuel designet udvikling af talentgrupper eller enkelttalenter, og facilitere, at deres læring løbende kobles til organisationens opgaver og behov

Kontakt mig gerne, hvis I har lyst til at arbejde med jeres talenter

Er jeres organisation designet rigtigt?

Kommer I i mål med jeres forandringer?