WordPress database error: [REFERENCES command denied to user 'holtlenskjold_wp'@'10.10.10.35' for table 'wp_fbv']
CREATE TABLE wp_fbv_attachment_folder ( `folder_id` int(11) NOT NULL, `attachment_id` int(11) NOT NULL, UNIQUE( `folder_id`, `attachment_id`), FOREIGN KEY (folder_id) REFERENCES wp_fbv(id) ON DELETE CASCADE ) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci

For virksomheden – Holt Lenskjold

Stress, krise og belastning

For virksomheden

Hvordan arbejder I med stress, krise og belastning?

Stress, krise og belastningslidelser er af forskellige årsager blevet livsstilssygdomme i vores kultur

Det giver håb, det vi fælles har været med til at skabe, kan vi også fælles reparere på

Stress- og krise relaterede lidelser er et bredt katalog af årsager og virkninger, men er som fælles vores krop og psykes reaktion på belastninger, vi ikke kan håndtere

At være stress- og kriseramt er omkostningskrævende for både individ og organisation

Derfor er det klogere at forebygge end at helbrede

Jeg har stor og god erfaring i og faglig viden om håndtering af stress- og kriseramte individer og organisationer, samt om de betingelser, der kan kreere stressmiljøer

kontakt mig gerne, hvis:

 • I har medarbejdere eller ledere, der er – eller I frygter er på vej til at blive – ramt af belastningslidelsen stress eller er i krise?
 • I har afdelinger med mange stressramte?
 • I har ledere, der benægter stresssymptomer hos sig selv og andre?
 • I sætter kikkerten for det blinde øje med ”det er nok noget privat ”-undskyldningen for ikke at handle professionelt?
 • I ikke ved nok om, hvordan I håndterer – og undgår – stress- og belastningslidelser?
 • I gerne vil have hjælp til at håndtere en sygemelding pga stress eller belastning professionelt

Jeg kan tilbyde hurtig, professionel, skræddersyet hjælp:

 • Interne oplæg for ledere og medarbejdere om, hvad man skal være opmærksom på og håndtere i opløbet
 • Hvordan man professionelt håndterer stress-sygemeldinger i kommunikation og adfærd
 • Hvordan man forebygger stress
 • Hvordan man skaber optimale betingelser for gode tilbagevendingsforløb på arbejdspladsen – husk det er en genoptræningsperiode, begge parter har gavn og fordel af, forløber sikkert og godt
 • Travlhed uden stress – hvordan man passer godt på sig selv, hinanden og arbejdsopgaven i travle og effektive miljøer

Kontakt mig gerne, hvis I har brug for hjælp til stress- eller krisehåndtering eller forebyggelse

Ved du nok om stress håndtering og forebyggelse?

Kender du dine egne stress symptomer?